Pårørende

Som pårørende til en arrestant eller varetægtsfængslede opstår der mange spørgsmål, herunder spørgsmål af praktisk karakter.

Som forsvarer er jeg dels omfattet af tavshedspligt i forhold til min klient og dels kan jeg som udgangspunkt ikke udtale mig om den konkrete sag og dens indhold. Derimod kan jeg hjælpe med oplysninger om behov for tøj, penge mv.

Klik her for at læse folderen om dine muligheder som pårørende, herunder for besøg og indlevering af effekter i Københavns fængsler. Hvis du har en pårørende i et af landets øvrige fængsler kan du læse mere på fængslets respektive hjemmeside.


Bjerrehuus Advokater    Esplanaden 34A, 1. sal,  1263 København K    Døgntelefon: +45 91 10 30 50    CVR: 38913948